Välkommen till Ricono Produktion i Göteborg

Vi är experter inom mark- och anläggningsarbeten i Göteborg, vi utför även stenläggningsarbeten.

Om Ricono Produktion

Vi är ett jordnära och stabilt företag som jobbar med helhetslösningar för vackra och funktionella utomhusmiljöer. Vi utför alla typer av markarbeten, från arbeten i råmark till finplanering och året-runt-skötsel.

Vi har även en stor mängd entreprenadmaskiner som vi låter företag- eller privatpersoner hyra vid behov.

Varför välja oss?

För att med vår erfarenhet inom mark- och anläggning arbetar vi på ett såpass välbeprövat tillvägagångssätt att det ger er som kund bästa resultat utan behöva investera för mycket tid i projektet.

Ett värdefullt erbjudande vi har är helårskontrakt på både vinter- och sommarskötsel, vilket har blivit mycket uppskattat av våra kunder, inte minst ur ekonomisk synvinkel. Ett yrkesmässigt underhåll ger minimala förslitningsskador och obefintligt reparationsbehov.

Vilka är våra kunder?

Våra kunder hittas i alla storlekar och branscher.

De flesta av våra kunder består av byggföretag, kommuner, industrier, bostadsrättsföreningar samt privatpersoner och mindre företag.

Vår affärsidé

Vår affärsidé är att genom anläggning av markytor i både offentliga och privata miljöer skapa en praktisk och ekonomiskt lönsam utemiljö åt våra kunder. I vårt dagliga arbete ska vi verka för hänsyn mot såväl miljön som människorna som lever i den.