Ett av våra större områden är jobb inom offentlig förvaltning

Vi kan erbjuda er allt inom mark- och anläggning.

Anläggning av allas utemiljö

Ricono Produktion är en erfaren markentreprenör. Vi har kapacitet att utföra hela projekt – från markarbeten med dränering och VA-arbeten och hårdgörning av gång– och cykelbanor samt plantering. Med en totalentreprenad står vi för hela projektet från markarbetet fram till färdig miljö. Vi har erfarenhet av stora anläggningsarbeten som till exempel vägar, gator, parker med mera. Vi har goda rutiner för anbud inom offentlig upphandling och anlitas av ett flertal kommuner och landsting.

En utemiljö är en investering som ska bestå under lång tid. Därför är det noga att tänka rätt från allra första början. Vi utför analyser, projektering, anläggning och därefter skötsel.

Eftersom vi hanterar hela kedjan från grundarbete till plantering ser vi till att arbetet utförs på bästa och mest rationella sätt inför den kommande skötseln av utemiljön.

Ricono Produktion har mycket hög kompetens och goda resurser för arbetet med finplanering av områden. Entusiaster som vi är har vi en stor samlad kunskap och erfarenhet om olika växter och material. Vi väljer våra leverantörer med största noggrannhet för att förvissa oss om livskraftiga plantor och hållbara material. För oss är det självklart att få ut bästa möjliga kvalité inom de givna kostnadsramarna.